Over ons

Welkom bij Stichting Eekta! 


Al bijna 50 jaar vervult Eekta een cruciale maatschappelijke rol binnen de Surinaamse gemeenschap in Den Haag. Als een betrouwbare vindplaats voor de maatschappelijke uitdagingen binnen de migrantensamenleving is Eekta uitgegroeid tot een waardevolle gesprekspartner en ondersteuner voor haar doelgroep in lijn met het stedelijk beleid. 

Stichting Eekta is een maatschappelijk & cultureel dialoogcentrum en een inclusieve ontmoetingsplek. Het centrum wordt bezocht door Haagse Surinaamse senioren, welzijnsorganisaties, stedelijke organisaties, wijkorganisaties en ondernemers. Eekta zet zich in voor het bevorderen van dialoog, begrip en samenwerking tussen verschillende culturele en maatschappelijke groepen. Met een rijke geschiedenis en een breed scala aan activiteiten speelt Eekta een belangrijke rol in het stimuleren van een inclusieve samenleving.  

Eekta fungeert tevens als een plek waar de senioren terecht kunnen voor ondersteuning en advies. Het biedt een platform voor gemeenschappen en individuen die te maken hebben met culturele of maatschappelijke spanningen. De stichting helpt bij het vinden van constructieve oplossingen en het bevorderen van harmonie in de samenleving. 

Daarnaast bevordert Eekta de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties. Ze fungeert als een brug tussen culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en het bedrijfsleven. Door gezamenlijke projecten en initiatieven te ontwikkelen, draagt Eekta bij aan het opbouwen van duurzame partnerschappen die de interculturele dialoog en samenwerking versterken. 

Eekta heeft ook een sterke focus op bewustwording. Door middel van voorlichting, educatieve materialen en bewustwordingscampagnes draagt de stichting bij aan het vergroten van kennis en begrip over culturele diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheid. Het streeft ernaar om de samenleving bewust te maken van de waarde van een inclusieve en respectvolle samenleving waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft.  

Gelet op haar ervaring met de Surinaamse doelgroep, is er specifieke kennis en ervaring aanwezig, een uitgebreid netwerk en heeft Eekta grote bekendheid en waardering in Den Haag opgebouwd (ook op nationaal en internationaal niveau). Hierdoor is Eekta in staat om haar doelgroep vanuit de haarvaten van de samenleving te begrijpen en te benaderen. Zo kan Eekta de doelgroep intensiever begeleiden en ondersteunen in het oplossen van specifieke vraagstukken.  

Eekta beschikt over uitgebreide expertise en ervaring in het werken met kwetsbare Surinaamse senioren. De stichting begrijpt de specifieke uitdagingen en behoeften van deze doelgroep en heeft bewezen effectieve methoden te hanteren om aan die behoeften te voldoen. 


Het bestuur van Eekta bestaat uit: 

  • Mevrouw Waheeda Amirkhan (voorzitter) 

  • Mevrouw Savitri Changoe (secretaris) 

  • Mevrouw Priya Poeran (penningmeester) 


We verwelkomen u van harte bij Stichting Eekta!