Gelukkig Nieuwjaar 2024

Beste vrienden van Stichting Eekta,

Graag willen wij, bestuur en het team van Eekta, u van harte bedanken voor uw steun en support in het afgelopen jaar. De start van het nieuwe jaar is een mooi moment om samen terug te blikken en onze dankbaarheid te uiten op de bijzondere momenten die wij in 2023 mochten beleven.

Eekta heeft het afgelopen jaar verschillende evenementen, thematische activiteiten en dagbestedingsprogramma’s georganiseerd, die niet alleen een sociaal versterkende factor hadden, maar ook een verbindende kracht in de Haagse gemeenschap. Van inspirerende thematische workshops tot informatiebijeenkomsten, diepe dialogen en tafelgesprekken; er is samen geleerd, gepraat en gelachen.

Gezien de vele reacties en feedback kunnen wij met recht stellen dat Eekta heeft mogen bijdragen aan een warme en inclusieve sfeer met meer cultureel – maatschappelijk inzicht, empathie en begrip voor elkaar.

De liefdevolle inzet en toewijding van onze gewaardeerde vrijwilligers en mooie bijdragen van onze donateurs, fondsen en van de gemeente Den Haag hebben het mogelijk gemaakt om deze activiteiten te realiseren. Deze betrokkenheid heeft een positieve impact gehad op het leven van velen binnen onze gemeenschap, daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk!

Terwijl wij samen terugkijken op de successen van het afgelopen jaar, kunnen wij niet voorbijgaan aan de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden, met name op het gebied van huisvesting. Het bestuur van Eekta is echter vastberaden, gepassioneerd en strijdvaardig.

Samen met u, onze waardevolle supporters, zullen wij ons blijven inzetten om de toekomst van Eekta veilig te stellen en onze missie voort te zetten.

In het komende jaar hopen we op uw onvoorwaardelijke steun te kunnen rekenen, zodat wij samen nieuwe hoogtepunten kunnen bereiken en krachtig kunnen blijven bijdragen aan maatschappelijk dialoog, versterking van de participatie van senioren, verdieping van de jongeren geleding Eekta en voor een sterkere inclusieve samenleving en kansengelijkheid voor eenieder.

Laten we de opbrengsten van het afgelopen jaar, de saamhorigheid, empathie, openheid en begrip voor elkaar koesteren, wetende dat we als Eekta-gemeenschap sterker zijn dan ooit.

Wij wensen u een Gelukkig 2024!

Met warme groet,

Waheeda Amirkhan, Priya Poeran, Savitri Changoe

Bestuur Stichting Eekta