Over ons

Streven naar een wij-cultuur
Stichting Eekta is een vrijwilligersorganisatie gevestigd aan de Boylestraat 20 en is sinds 50 jaar hét stedelijk- en sociaal cultureel centrum voor Hindostanen. Eekta richt zich op de ouderen in de stad Den Haag en in het bijzonder de wijk Segbroek. We hebben als hoofdtaak eenzaamheidsbestrijding en het bevorderen van de participatie van ouderen. In het verleden ging het vooral om de Hindostaanse doelgroep, maar tegenwoordig is de opdracht breder en richt Eekta zich ook op andere groepen. In het pand is ook een aantal zalen beschikbaar voor verhuur aan wijkorganisaties of andere (maatschappelijke) organisaties.

Vrijwilligers
De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Alles wat we hier doen, overdag en ‘s avonds, doen we in het kader van participatie. Voor de ruimtes die we aanbieden vragen we een vergoeding. De organisaties die gebruik van ons maken, moeten een open karakter hebben en liefst uit eigen wijk en stadsdeel komen. Dat neemt niet weg, dat iedereen welkom is.

Aandacht voor oudere bewoners
Naast de ruimtebiedende taak heeft Eekta aandacht voor de oudere bewoners van de wijk. Zo is er bijvoorbeeld speciaal voor ouderen aangepaste yoga, tekenlessen, dhollessen, computerlessen, karaoke, recreatieve dagopvang, zang- en muziekles en taalles. Veel deelnemers zijn Hindoestaans, maar ook andere groepen zijn van harte welkom.

Activiteiten
Daarnaast organiseert Eekta, samen met andere organisaties, allerlei vieringen, festiviteiten en seminars. Zoals het Sarnámi-seminar, over de Surinaamse taal als cultureel erfgoed, de Hindoestaanse Immigratieviering, boeklezingen, gezondheidsseminars, het Divali-feest, Holi, Kerst en Ied. Elk jaar in december organiseert Eekta de jaarlijks terugkerende Dag van de Ouderen, met voorlichting op allerlei gebied en gezondheid.

De activiteiten van Eekta worden uitgevoerd door vrijwilligers en bestaan uit:
– ouderenwerk, o.a. bestrijding van eenzaamheid;
– voorlichting over diverse actuele samenlevingsvraagstukken;
– ondersteuning aan vrijwilligersgroepen en zorgdragen van participatie van de wijkbewoners;
– uiting van verschillende vormen van kunst en cultuur.

Toekomst
Stichting Eekta wil graag ook de jongeren bereiken. Jongeren zien vaak hun ouders of grootouders naar Eekta gaan, maar Eekta is voor iedereen. Daarom zal Eekta zich ook gaan richten om de jongeren. Zo kan Eekta verder groeien en haar bestaansrecht verder vormgeven voor de gemeenschap. We staan open voor nieuwe ideeën. Laat het ons weten via info@eekta.com of 070-3653903.

Bestuur
Het bestuur van Eekta:
Mevrouw W. Amirkhan (voorzitter)
Mevrouw S. Changoe (secretaris)
Mevrouw P. Poeran (penningmeester)