Anbi

RSIN Fiscalnr     8016.12.822

Beloning:         De activiteiten van Eekta worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen geen salaris.

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Eekta heeft primair een ruimtebiedende functie. Daarnaast initieert en voert zij een aantal activiteiten uit op het terrein van

–          Ouderenwerk, met daarbij nadruk op de bestrijding van eenzaamheid
–          Voorlichting en info verschaffing
–          Ondersteuning en participatie
–          Kunst en Cultuur