Stichting Eekta kan door!

Na ruim een jaar onderhandelen met de gemeente Den Haag is overeenstemming bereikt over de nieuwe huurovereenkomst voor het pand aan de Boylestraat tussen Stichting Eekta en de gemeente Den Haag. Dat betekent dat de nieuwe Eekta nog een jaar in het pand kan blijven. Daarnaast is op 1 maart jl. het goede nieuws gekomen dat de subsidieaanvraag voor het jaar 2022 is gehonoreerd. Deze aanvraag voorziet in het betalen van de huur enerzijds en voortzetting van de dagactiviteiten anderzijds.

De afgelopen maanden is de steun van de gemeenschap onmisbaar gebleken. Het nieuws dat het voortbestaan van Eekta onzeker werd, heeft veel mensen geraakt. Velen zijn meteen in actie gekomen en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Met de steun van de Surinaamse gemeenschap, vrijwilligers, bezoekers, vrienden en sympathisanten van Eekta, ondernemers, Surinaamse radiostations, politieke partijen en andere organisaties, heeft Eekta krachtig kunnen pleiten voor haar voortbestaan.

Eekta dankt wethouder mevrouw Kavita Parbhudayal en raadslid de heer Kavish Partiman voor hun inzet voor Eekta. Genoemd mag worden dat raadslid Kavish Partiman zich sedert 2021 heeft ingezet voor het behoud van Eekta en dit ook op de politieke agenda heeft gezet. Hierdoor kreeg de situatie van Eekta de aandacht van de gemeenschap die ze verdient. Het nieuwe bestuur van Eekta waardeert deze aandacht en steun van de gemeenschap enorm!

Nieuw Eekta zet zich in voor het versterken van de maatschappelijke kracht van ouderen én jongeren in de Haagse samenleving. Het nieuwe beleid van Eekta richt zich op participatie van Surinaamse ouderen en jongeren en het versterken van de sociale kracht en vitaliteit door onder andere sociale, maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. Volg onze activiteiten via www.eekta.com, Facebook en Instagram.

Meld u aan om langs te komen. Wij verwelkomen u graag bij Eekta aan de Boylestraat 20!

Namens het bestuur,
Waheeda Amirkhan
Savitri Changoe
Priya Poeran

Den Haag, Maart 2022
Bij vragen, graag uw vraag mailen naar via info@eekta.com