Statement van Stichting Eekta n.a.v web artikel Den Haad FM

Beste allen,

Met grote verbazing hebben wij kennisgenomen van het web-artikel van Den Haag FM waarin op sensationele wijze stichting Eekta wordt beschuldigd van illegale praktijken en dus dubieus, terwijl de feiten toch anders liggen.

De kop en het artikel is zodanig opgesteld dat bij een willekeurige lezer de indruk wordt gewek dat Eekta zich enkel bezighoudt met praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen.

Dit doet geen recht aan Eekta, de vrijwilligers en alle buurt- en overige belangenorganisaties die met hart en ziel zich inzetten voor ouderen en sociaal zwakkeren. Mede om die reden kunnen wij dit artikel niet onbesproken laten.

Het artikel wordt beeindigd met de volgende zin: “Den Haag FM heeft meermaals geprobeerd contact te krijgen met Eekta”. 

Eekta wil benadrukken dat er nimmer contact opgenomen is met het bestuur van Eekta.

Eekta heeft vandaag (11 november 2021) via de mail aan Den Haag FM een gesprek aangevraagd met de betreffende journalist om onze visie op de veronderstelling van Den Haag FM te geven. Wij wachten het gesprek af.

Wij nodigen een ieder uit om een dagjes in “de keuken” te kijken waarvoor Eekta met haar vrijwilligers zich daadwerkelijk inzet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van Stichting Eekta via info@eekta.com.

Priya Poeran
Amresh Rangoe
Savitri Changoe

Den Haag,
11 november 2021