Internationale Vrouwendag 2019

Maand 8 maart 2019    
Naam activiteit Heldinnen Internationale Vrouwendag  
Datum activiteit 8 maart 2019    
Aantal bezoekers 60    
Doel activiteit Viering internationale vrouwendag i.s.m. St. Toelsida, Gaxmudian, Kizilpar en St. Eekta, Stichting Dialooghuis  

Verslag internationale vrouwendag
Op vrijdag 8 maart 2019 hebben we opnieuw in samenwerking met de organisaties die op de flyer staan een informatieve en gezellige bijeenkomst georganiseerd in het kader van vrouwendag.
De eerste spreker was mevrouw Sevda Colakoglu, zij vertelde een en ander , tweetalig, over het ontstaan van vrouwendag.
Mevrouw Rita Poetoe, benadrukte dat het een hele speciale vrouwendag was. Het was 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst kiesrecht hebben gekregen.
Danielle Koster, tweede kamer CDA raadslid, gaf aan dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog steeds bestaat en daarom het belangrijk is om nog steeds vrouwendag te vieren. Vorig jaar was Danielle aanwezig bij de stichting Eekta en ze vindt het erg fijn om elke keer te zien dat deze organisaties zo goed samen werken en elk jaar weer aandacht blijven vragen voor dit belangrijke onderwerp.
De voorzitter van Gaxmudian, vertelde dat allerlei vrouwen uit de buurt bij elkaar komen om samen te koken, praten en ervaringen uit te wisselen. Thematisch worden problemen besproken door derden.
Als laatste, was mevrouw Seela Bihariesingh aan het woord, zij vertelde over de Stichting Eekta en presenteerde een modeshow. Waar turkse, hindoestaanse vrouwen en Danielle Koster aan deel namen.
Wij kunnen terugkijken op wederom een geslaagde vrouwendag 2019.

Hieronder een impressie.