Over ons

Stichting EEKTA levert samen met de aangesloten organisaties een bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke emanicipatie van de hindoestaanse ouderen.

Beloning De activiteiten van Eekta worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen geen salaris.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Eekta heeft primair een ruimtebiedende functie. Daarnaast initieert en voert zij een aantal activiteiten uit op het terrein van

– Ouderenwerk, met daarbij nadruk op de bestrijding van eenzaamheid
– Voorlichting en info verschaffing
– Ondersteuning en participatie
– Kunst en Cultuur

Het bestuur van Eekta  bestaat uit 4 leden te weten:

De heer               C. Rambaran Mishre       (voorzitter)
De heer               A.  Rangoe                          ( 1e secretaris)
Mevrouw            S.Poeran-Biharisingh     ( 2e secretaris)
Mevrouw           A. Magai                              (penningmeester)

RSIN Fiscalnr     8016.12.822